The standard for quality and sustainability in polish coffee. Be a part of our quest for ever better brews, and a kinder, more ecological coffee community.

In response to the global COVID-19 outbreak, we have dedicated our debut coffee to cafe workers across Poland who are in crisis. Working with Twoja Widzialna Ręka, 15% of our takings from each purchase will be used to to help those affected find a new way forward.

Your support has so far sent 720.43zl to those who need it, with 156 bags sold!

                                                                                   ------

Standard jakości i trwałości polskiej kawy. Stań się częścią naszego dążenia do coraz lepszych naparów i przyjaznej, bardziej ekologicznej społeczności kawowej.

W odpowiedzi na globalną epidemię COVID-19 zadedykowaliśmy naszą debiutancką kawę pracownikom kawiarni w całej Polsce, którzy przeżywają kryzys. Pracując z Twoją widzialną ręką, 15% naszych wpływów z każdego zakupu zostanie wykorzystane, aby pomóc poszkodowanym znaleźć nową drogę do przodu.

Do tej pory Twoje wsparcie wysłało 720,43 zł do tych, którzy tego potrzebują, ze 156 sprzedanymi torebkami!

About Us

Blair and Kasia

(& Jaśiu)

Hailing from Melbourne, Australia, Blair & Kasia are here with a mission. Both coffee professionals,  we seek to raise the bar of polish coffee. Here's why we're a fit for you:

• Creativity. Drinking specialty coffee should bring new joy. Rather than dully rehearsing of the same practices over and over, we're on the lookout for new ways to improve your experience.

• Transparency. We are committed to giving the coffee producers we work with the opportunity to improve their lives through coffee, just as we hope to improve ours. We hold ourselves accountable by keeping you in the loop. As signatories of the Coffee Transparency Pledge (https://transparency.coffee), we share with you all information on how we relate to our suppliers and the environment.

• Quality Control. From farming practices all the way through to delivery, every step of PALE operations follows a ruthless set of standards to ensure that all of the coffee making its way to you falls within a narrow window of perfection.

Complete information about how we source our coffee and brew guides can be found at our blog

                                                                        --------

Pochodzący z Melbourne w Australii Blair i Kasia są tutaj z misją. Obaj profesjonaliści od kawy staramy się podnosić poprzeczkę polskiej kawy. Oto dlaczego pasujemy do Ciebie:

• Kreatywność. Picie kawy speciality powinno przynosić nową radość. Zamiast głupio powtarzać te same praktyki w kółko, szukamy nowych sposobów na poprawę Twoich doświadczeń.

• Przejrzystość. Zależy nam na tym, aby dać producentom kawy, z którymi współpracujemy, szansę na poprawę ich życia poprzez kawę, tak jak mamy nadzieję ulepszyć nasze. Czujemy się odpowiedzialni, informując Cię na bieżąco. Jako sygnatariusze Zobowiązania Przejrzystości Kawy (https://transparency.coffee), udostępniamy Państwu wszelkie informacje o tym, jak odnosimy się do naszych dostawców i środowiska.

• Kontrola jakości. Od praktyk rolniczych po dostawę, każdy etap operacji PALE jest zgodny z bezwzględnym zestawem standardów, aby zapewnić, że cała docierająca do Ciebie kawa mieści się w wąskim oknie doskonałości.

Pełne informacje o tym, w jaki sposób pozyskujemy nasze przewodniki dotyczące kawy i parzenia, można znaleźć na naszym blogu