The standard for quality and sustainability in polish coffee. Be a part of our quest for ever better brews, and a kinder, more ecological coffee community.

Our latest Kindness Cup is dedicated to children of Małopolskie. Working together with piekne-anioly, 10% of our takings from each bag will be used to support children who, for social or economic reasons are deprived of the opportunities of a normal childhood. 

Your support has so far sent 6720zl to local charities, with 786 bags sold!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Think PALE would fit perfectly in your store - or have an idea for co-operation? Collabs are kinda our thing ;)

Kasia & I are always available for discussion & inquiries at palecoffeeroasters@gmail.com

ESPRESSO BAR SALVATOR is the new kid on the block. Warm and focused, they keep a ridiculous range of coffees ready so that there's always something exiting to try.

and their cups are delightful!

Get acquainted - just down the road from Jubilat at Tadeusza Kościuszki 23, 30-105 Kraków

Espresso Bar Salvator
Specialty Cafe

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA walks the rare tightrope of uniting technique, design and service. A complete coffee experience,

We return from every visit feeling pure, a part of our city.

Stop by at Barska 39, 30-307 Kraków

Królowa Przedmieścia
Specialty Cafe

MUHABBET: where east meets west, is a conceptual banquet: turkish breakfast, specialty cafe & craft bar in one.

And they're offering the complete pale range, all the way from their house espresso to cold drip.

Head down to Kazimierz for the best breakfast you'll have all year: Brzozowa 15, 31-050 Kraków

Pochlebstwo
Artisan Bakery

SZKLARNIA is delightful space filled with plants, books, coffee and treats.

In this relaxed yet vibrant atmosphere hours can slip by happily without anyone noticing.

Get to know Szklarnia at Krowoderska 39 31-141 Kraków

Szklarnia
Specialty Cafe

About Us

Blair and Kasia

(& Jaśiu)

Pochodzący z Melbourne w Australii Blair i Kasia przybyli tu z misją. Zarówno kawowi profesjonaliści, jak i profesjonaliści staramy się podnosić poprzeczkę polskiej kawy. Oto dlaczego jesteśmy dla Ciebie odpowiedni:

• Kreatywność. Picie kawy speciality powinno przynieść nową radość. Zamiast nudnego powtarzania tych samych praktyk w kółko, szukamy nowych sposobów na poprawę Twojego doświadczenia.

• Przejrzystość. Dążymy do zapewnienia producentom kawy, z którymi pracujemy, możliwości poprawy ich życia dzięki kawie, tak jak mamy nadzieję poprawić nasze. Ponosimy odpowiedzialność, informując Cię na bieżąco. Jako sygnatariusze Zobowiązania dotyczącego przejrzystości kawy (https://transparency.coffee) dzielimy się z Państwem wszystkimi informacjami na temat tego, w jaki sposób odnosimy się do naszych dostawców i środowiska.

• Kontrola jakości. Od praktyk rolniczych aż po dostawę, każdy etap operacji PALE jest zgodny z bezwzględnym zestawem standardów, aby zapewnić, że cała kawa, która trafia do Ciebie, mieści się w wąskim oknie doskonałości.

Pełne informacje o tym, jak pozyskujemy nasze przewodniki po kawie i warzeniu, można znaleźć na naszym blogu.

Oto nasze ZASADY SKLEPU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

                       -----------------------------------------------------------------------------

Hailing from Melbourne, Australia, Blair & Kasia are here with a mission. Both coffee professionals,  we seek to raise the bar of polish coffee. Here's why we're a fit for you:

• Creativity. Drinking specialty coffee should bring new joy. Rather than dully rehearsing of the same practices over and over, we're on the lookout for new ways to improve your experience.

• Transparency. We are committed to giving the coffee producers we work with the opportunity to improve their lives through coffee, just as we hope to improve ours. We hold ourselves accountable by keeping you in the loop. As signatories of the Coffee Transparency Pledge (https://transparency.coffee), we share with you all information on how we relate to our suppliers and the environment.

• Quality Control. From farming practices all the way through to delivery, every step of PALE operations follows a ruthless set of standards to ensure that all of the coffee making its way to you falls within a narrow window of perfection.

Complete information about how we source our coffee and brew guides can be found at our blog

Here are our SHOP RULES & PRIVACY POLICY