The standard for quality and sustainability in polish coffee. Be a part of our quest for ever better brews, and a kinder, more ecological coffee community.

Our latest Kindness Cup is dedicated to orphaned children in Ukraine. 10% from each bag sold will be donated to SOS Wioski Dziecięce

Your support has so far sent 8520zl to local charities, with 852 bags sold!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Think PALE would fit perfectly in your store - or have an idea for co-operation? Collabs are kinda our thing ;)

Kasia & I are always available for discussion & inquiries at palecoffeeroasters@gmail.com

ESPRESSO BAR SALVATOR is the new kid on the block. Warm and focused, they keep a ridiculous range of coffees ready so that there's always something exiting to try.

and their cups are delightful!

Get acquainted - just down the road from Jubilat at Tadeusza Kościuszki 23, 30-105 Kraków

Espresso Bar Salvator
Specialty Cafe

Bits & Beans: Placing top tier coffee alongside vinyl beats & specialty tea in a cozy colour co-ordinated space. We're on deck for the house espresso.

Get in where you fit in at Garbarska 12, 31-131, Kraków - just off Karmelicka

Bits & Beans
Specialty Cafe

The Place is great - just off main square!

The Place
Cafe & Patisserie

SZKLARNIA is delightful space filled with plants, books, coffee and treats.

In this relaxed yet vibrant atmosphere hours can slip by happily without anyone noticing.

Get to know Szklarnia at Krowoderska 39 31-141 Kraków

Szklarnia
Specialty Cafe

About Us

Blair and Kasia

(& Jaśiu)

Pochodzący z Melbourne w Australii Blair i Kasia przybyli tu z misją. Zarówno kawowi profesjonaliści, jak i profesjonaliści staramy się podnosić poprzeczkę polskiej kawy. Oto dlaczego jesteśmy dla Ciebie odpowiedni:

• Kreatywność. Picie kawy speciality powinno przynieść nową radość. Zamiast nudnego powtarzania tych samych praktyk w kółko, szukamy nowych sposobów na poprawę Twojego doświadczenia.

• Przejrzystość. Dążymy do zapewnienia producentom kawy, z którymi pracujemy, możliwości poprawy ich życia dzięki kawie, tak jak mamy nadzieję poprawić nasze. Ponosimy odpowiedzialność, informując Cię na bieżąco. Jako sygnatariusze Zobowiązania dotyczącego przejrzystości kawy (https://transparency.coffee) dzielimy się z Państwem wszystkimi informacjami na temat tego, w jaki sposób odnosimy się do naszych dostawców.

https://palecoffeeblog.blogspot.com/2020/09/transparency-information.html

• Kontrola jakości. Od praktyk rolniczych aż po dostawę, każdy etap operacji PALE jest zgodny z bezwzględnym zestawem standardów, aby zapewnić, że cała kawa, która trafia do Ciebie, mieści się w wąskim oknie doskonałości.

Pełne informacje o tym, jak pozyskujemy nasze przewodniki po kawie i warzeniu, można znaleźć na naszym blogu.

Oto nasze ZASADY SKLEPU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

                       -----------------------------------------------------------------------------

Hailing from Melbourne, Australia, Blair & Kasia are here with a mission. Both coffee professionals,  we seek to raise the bar of polish coffee. Here's why we're a fit for you:

• Creativity. Drinking specialty coffee should bring new joy. Rather than dully rehearsing of the same practices over and over, we're on the lookout for new ways to improve your experience.

• Transparency. We are committed to giving the coffee producers we work with the opportunity to improve their lives through coffee, just as we hope to improve ours. We hold ourselves accountable by keeping you in the loop. As signatories of the Coffee Transparency Pledge (https://transparency.coffee), we share with you all information on how we relate to our suppliers.

https://palecoffeeblog.blogspot.com/2020/09/transparency-information.html

• Quality Control. From farming practices all the way through to delivery, every step of PALE operations follows a ruthless set of standards to ensure that all of the coffee making its way to you falls within a narrow window of perfection.

Complete information about how we source our coffee and brew guides can be found at our blog

Here are our SHOP RULES & PRIVACY POLICY